In to the Jungle

In to the Jungle

Projekt apartamentu w krakowskich Bronowicach. Koncepcją przewodnią było wprowadzenie mocnych, kontrastowych kolorów zrównoważonych czernią. Inwestor młoda osoba z odważnym podejściem do otaczającej rzeczywistości. Z jej licznych podroży przywiozła egzotykę do krakowskich Bronowic.